Результати трендового соціологічного дослідження «Оцінка стану людської безпеки в умовах пандемії COVID-19» в Запорізькій області

Результати трендового соціологічного дослідження «Оцінка стану людської безпеки в умовах пандемії COVID-19» в Запорізькій області

В квітні 2020 року Центром близькосхідних досліджень в рамках проекту «Платформа для успішного ненасильницького активізму» було проведено трендове дослідження стану людської безпеки (Human Security) в декількох містах та громадах Запорізької, Херсонської та Луганської областей. В цілому було опитано через гугл-форми 428 осіб.

Зазначимо, що наш аналітичний центр в 2018-19 роках вже проводив серію таких трендових досліджень, але вони стосувалися переважно сходу України. Отже опитування в Запорізької області, точніше в деяких населених пунктах та громадах, нами проводилося вперше.
Наш вибір населених пунктів виходив з наявності там партнерських організацій, які робили цільову розсилку (формували вибірку), а також це громади де, ми так чи інакше здійснюємо нашу діяльність в рамках різних проектів впродовж останніх чотирьох-п’яти років. Обласні центри, представлені в опитуванні, були цікаві з точки зору формування того чи іншого тренду і їх впливу на реалізацію карантинних заходів та відповідних політик.
Першим і вже традиційним питанням було, що означає для вас безпека?

Результати опитування в цілому побідні до загальноукраїнських результатів, але для Запоріжжя та Бердянську важливими також є елементи «hard security» – боєздатна армія, ефективна поліція. Припускаємо, що відповідаючи на це питання, головним чином респонденти розуміли під цим в першу чергу армію, але це дещо дивно, особливо по Бердянську, де не так багато активістів. Разом з тим, рівень довіри до армії як інституту в Бердянську нижчий, ніж у сусідів.

Статус: Бердянськ відповідає середньо українським показникам. І це також може пояснювати (до певної міри) чому там більший відсоток орієнтується на компонент hard security.

Рівень занепокоєння по Запорізькій області відповідає загальноукраїнському, що свідчить можливо про результати інформаційного впливу на респондентів. Всі споживають одну і ту саму інформацію. Трохи вищий рівень занепокоєності в Запоріжжі, але з огляду на наступні показники це не лише стосується безпосередньо пандемії, але й супутніх негативних процесів, які у великому місті чіткіше проявляються. Результати по Приморську майже ідентичні загальноукраїнським результатам, більш індиферентні Мелітополь і Бердянськ (найбільш). Це може свідчити про намагання відсторонитися від проблеми через уникнення її згадування.

Головні причини занепокоєння

Приморськ та Запоріжжя – якість медичного обслуговування. Слід звернути увагу що невпевненість у майбутньому значно більший показник у великих містах. Можна припустити, що чим більш система відкрита і відповідно уразливіша до зовнішніх проявів, тим більше занепокоєння. Те саме стосується злочинності. Небезпека захворіти на коронавірус відповідає загальноукраїнським показникам. Цікаво, там де є вже чимало випадків захворювання, рівень занепокоєння нижчий, ніж там де немає або поодинокі випадки. (очікування хвороби гірше за саму хворобу). В Мелітополі підкреслено виділяється порушення карантину іншими особами. Тривога за дітей і людей похилого віку – Приморськ, Бердянськ.

Основні джерела тривожної інформації

Переважно соціальні мережі. В Запоріжжі ще офіційна інформація (якщо брати до уваги, що повідомленням влади не довіряють, то це може бути поясненнями чому це викликає тривогу. Значимим є показник від родичів та знайомих для Приморська.

Чи вистачає вам інформації

В цілому інформації вистачає, але варто звернути увагу на Бердянськ, де 25,9% опитаних демонструють роздратування, вважаючи що цієї інформації забагато. По цьому показнику це схоже на Генічеськ. Разом з тим в Приморську (38,5%) та Запоріжжі (34,1%) значний відсоток тих, кому інформації не вистачає. Під час обговорення результатів було з’ясовано, що не вистачає інформації, яка безпосередньо стосується населеного пункту і стану функціонування системи охорони здоров’я.

В Бердянську та Запоріжжі здебільшого інформацію про пандемію дізнаються у пабліках. Тоді як в Приморську та Мелітополю здебільшого по офіційних каналах. З огляду на попереднє питання, варто замислитися про якість інформації, яка поширюється офіційними каналами, особливо це стосується Приморська.

Суттєво просідають показники для Запоріжжя та Бердянську. Найбільше довіряють інформації в Мелітополі та Приморську, але навіть там вони менші за загальноукраїнські. В Приморську більше за все індиферентних.

Запоріжжя має найбільший відсоток респондентів, які вважають своє місто відносно небезпечним. Припускаємо, що цей показник формується не лише через небезпеку захворіти, а здебільшого через складну екологічну ситуацію в місті. В Мелітополі натомість вважають свою місто безпечним, що можливо можна пояснити активною трансформацією публічних просторів та активною комунікацією з місцевим населенням. Питання доглянутості міста важливе.

В усіх локаціях ймовірність захворіти оцінюється як доволі висока – більше 50%. В цілому очікування співпадають із загальноукраїнськими, але в Приморську більше тих, хто вважає що ризик захворіти вищий, на 15% більший за загальноукраїнський. Всі дивляться одні і ті самі новини і громадська думка здебільшого сформована ЗМІ.

Бердянськ: Хобі, читаю, соціальні мережі, робота
Мелітополь: Робота, Читаю, соціальні мережі, хобі
Приморськ: Хобі, робота, соціальні мережі, город
Запоріжжя: Соціальні мережі, робота, хобі, читаю

В усіх громадах здебільшого задоволені, але у Приморську найбільший відсоток. Пояснюється кампанією, яку проводили місцеві сімейні лікарі для своїх клієнтів. 8% різниці для Бердянську з загальноукраїнським показником (немає сімейного лікаря)

Про те, що треба робити у разі симптомів коронавірусу респонденти майже одностайні – знають, але не в Бердянську, де кількість тих, хто не знає становить 19%.

Станом на середину квітня Бердянськ – 30% ні. В травні ситуація змінюється поступово, маски в аптеках вже з’явилися.

По містах:

Бердянськ: Погані дороги, водопостачання, низька заробітна платня, бідність

Мелітополь: Безробіття, Якість і доступ до мед послуг, громадський порядок та безпека, низька заробітна платня, бідність, злочинність, відсутність дозвілля

Приморськ: Безробіття, якість і доступ до мед послуг, низька заробітна платня, сміття, дороги, бідність, відсутність дозвілля

Запоріжжя: Екологія, Громадський порядок та безпека, Якість і доступ до мед послуг Бідність, дороги, низка заробітна платня

Мелітополь та Бердянськ: економічні і соціальні загрози

Запоріжжя і Приморськ: проблеми зі здоров’ям

Найменшу готовність брати участь в громадських ініціативах демонструє Бердянськ.

Нас цікавило також готовність громадян до радикальних дій (наприклад запровадження надзвичайного стану, як це було в деяких європейських країнах). Найбільша готовність продемонстрували респонденти в Приморську 34,6% – очевидно через боязнь захворіти та високу тривожність. Рішучі, але зрозумілі дії. – в цьому здається, криється ключова проблема, бо і перша і друга дія потребує якісної комунікації, і постійного супроводження своїх дій такою комунікацією.

Готовність обмежити право на зібрання (51% і більше) перша жертва, причому як у загально українському, так і в локальному вимірах. Низька, відносно, готовність на обмеження права на зібрання в Запоріжжі (24,4%), очевидно пов’язана із тим, що серед респондентів значна частка соціально активного населення, які взагалі не готові поступатися будь-якими правами (31,7%).

Наступним пунктом йде обмеження доступу до богослужінь (41% і вище), крім Бердянську, де погоджуються із таким обмеженням 34%.

З іншими обмеженнями як то свобода пересувань, право на працю, право на підприємницьку діяльність і право на відпочинок ситуація менш очевидна. Обмеження свободи пересувань підтримують близько 30%, тоді як інші обмеження не набирають і 20% підтримки. Цікаво відзначити, що обмеження права на відпочинок не схвалюють в першу чергу у містах, які мають відношення до літнього відпочинку – Приморськ, Бердянськ.
Найменше підтримують обмеження на працю та підприємницьку діяльність. Власне, останні протести, які прокотилися по країні, це підтверджують.

Доволі багато респондентів, які не готові поступити своїми правами, як на загально українському (26%), так і на локальному рівні (не менш ніж 26%).

Носіння масок в цілому підтримується переважною більшістю опитаних (72,4%) – загально український, недоцільними вважають 23%. Менший рівень підтримки цієї вимоги в Приморську очевидно пов’язаний із тим, що в місті не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Вимога соціальної дистанції також підтримується переважною більшістю респондентів (95,1%) в усіх локаціях.

Закриття ресторанів та кафе підтримує 83,6% респондентів. Але на локальному рівні відсоток противників таких обмежень доволі суттєвий – близько чверті опитаних, і очевидно він буде тільки зростати з огляду на відчуття несправедливості, в тому числі через скандали про ігнорування цієї заборони представниками влади.

Якщо на загально українському рівні обмеження роботи транспорту підтримуються більшістю (52%) при 48% тих, хто не підтримує чи вважає ці обмеження шкідливими, то на локальному рівні, де ці заходи це обмеження може стати в майбутньому причиною для протестів. Чим більше населений пункт тим більше незадоволених таким обмеженням.

Закриття ринків на момент опитування підгримувало 54,7% респондентів, але в окремих локаціях ми маємо чіткі сигнали про непопулярність цього обмеження.

Традиційно підтримують запровадження карантину у шкільних та дошкільних закладах, – дія, до якої звикли під час епідемій грипу та виборче право. Тобто якщо вибори у зв’язку із пандемією перенесуть або навіть скасують, протестів ми скоріше за все проти цього рішення не побачимо.

Обмеження професійної діяльності сприймається негативно (майже 65%) як на загально українському рівні, так і на локальному. Можна сказати, що тут ми бачимо ситуацію, коли більшість категорично виступає проти таких обмежень. Власне масовий само-вихід із стану карантину, який ми спостерігаємо всі частіше останніми тижнями, про це красномовно свідчить. Якщо влада й надалі буде наполягати на дотриманні цього обмеження то кількість незадоволених буде лише стрімко зростати.

Ставлення до тих, хто повернувся із-за кордону, порівняно із загально українським рівнем не змінилося у Запоріжжі та Бердянську, натомість погіршилося у Мелітополі (48,1%) Приморську (42,3%).

Рівень насильства під час особистих суперечок в Запорізькій області вищий у порівнянні із загально українським за рахунок великих міст – Запоріжжя та Мелітополя.

Довіра до церкви менша ніж загальноукраїнська в Запоріжжі, Приморську та Мелітополі, тоді як в Бердянську дорівнює загальноукраїнському показнику.

Традиційно високий рівень підтримки Збройних сил України, тоді як інші силові структури як СБУ і поліція на рівні загальноукраїнських показників.

Також традиційно високими залишаються рівень довіри до волонтерів і громадських організацій, на тлі пандемії виріс рівень довіри до медичних установ. Місцевій владі найбільш довіряють в Мелітополі та Приморську, найменше в Бердянську та Запоріжжі.

За оцінками респондентів, поліція скоріше неефективно вирішує проблему боротьби з злочинністю, але скоріше ефективно підтримує громадський порядок. Пояснення такої оцінки полягає скоріше за все у видимості опції підтримання громадського порядку, на відміну від боротьби із злочинністю.

Ключова проблема онлайн опитувань це фактичне випадання вікової категорії 60+. Очевидно, що відсутність таких респондентів серед опитаних вплинуло на відсоткові показники, але скоріше за все не могло змінити на тренд.

Як що в цілому по Запорізькі й області гендерний баланс був дотриманий, то в Мелітополі суттєва більшість респондентів були жінки.

You may also like...